iun. 14 2022 - iun. 14 2022

Aspecte geopolitice din publicistica eminesciană

Lansare de carte

Aspecte geopolitice din publicistica eminesciană, de Mihai Copeţchi – Kopecky

19 iunie 2022, ora 12.00

InstitutulFrații Golescu”, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Ţăranului Român, vă aşteaptă duminică, 19 iunie 2022, ora 12.00, la Sala Media, la lansarea volumului Aspecte geopolitice din publicistica eminesciană, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Constant, Sibiu, 2022. Autor: Mihai Copeţchi – Kopecky. Intrarea este liberă.
Chiar și astăzi, la cei 133 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național al României - și nu mai puțin valoros jurnalist și analist economic și politic, o întrebare persistă, obsedant: Ce se mai poate scrie despre Mihai Eminescu?
Pornind de la o realitate culturală actuală, opera eminesciană, deşi publică (per ansamblu), este necunoscută publicului căci, conform opiniei unora, „Eminescu este mai mult citat… decât citit”, iar o „confruntare‟ cu o altă realitate a începutului de secol XXI, ne-a relevat încă un adevăr incredibil: o parte importantă a operei sale a fost considerată drept… interzisă!
Poate pentru că poezia, proza şi articolele publicate de Eminescu promovau spiritul naţional al vremii, inclusiv românismul. Dar, această stare de fapt nu ne privează de dreptul de a aborda această nouă „dimensiune”, mai originală - despre „aspectele geopolitice ale publicisticii eminesciene” -, o nouă abordare, inedită și mai profundă, a operei politice eminesciene, care ne întăreşte convingerea existenţei unui filon puternic de gândire geopolitică, aflat în subsidiarul mesajului lirico-filozofic, curmat brusc, prematur și nedrept.
Printre avantajele unei astfel de abordări, în plus față de aspectele sale instructive, se pare că gradul de conștientizare asupra geopoliticii poate fi de mai mare interes în construirea dezvoltării mentale a oricărei persoane, chiar și, cu precădere, a celor mai tineri.
Contrar a ceea ce se mediatizează, geopolitica – ca instrument util al cunoaşterii şi înţelegerii lumii actuale - este vizibil absentă din literatura „de consum‟, chiar și cea adresată tinerilor – elevi și studenți - cu subiecte de război sau din romanele „istorice‟.
Opera publicistică a lui Eminescu poate fi asociată multor construcţii filozofice, economice şi politice, fapt ce-l poate așeza, fără tăgadă, printre precursorii geopoliticii românești de la sfârșitul secolului XIX.
În acest context, se poate afirma că Mihai Eminescu a fost cel mai vizionar analist al spaţiului românesc aflat într-o continuă „migraţiune‟ spre cultura occidentală. Conştiinţa europenităţii românești este un alt aspect exprimat în lirica eminesciană,
Astfel, publicistica lui Eminescu, dacă o vom citi în această „cheie”, ne va ajuta să înţelegem mai bine „rolul Europei‟ în timpurile noastre, dominate de un înalt imperativ al comunicării şi de necesitatea funcţionării interrelaţiilor la toate nivelurile.  
Date
  • iun. 14 2022 - iun. 14 2022

Location
  • Sala Media