Instrumentalizarea tradițiilor

Instrumentalizarea tradițiilor este un program care găzduiește proiecte de cercetare ce propun analiza  unor aspecte ale societăţii contemporane (practici şi discursuri, cum ar fi festivalurile, concursurile, emisiunile radio sau TV) ce pot fi puse în legătură directă cu o sursă culturală rurală. Se deschide astfel posibilitatea analizei reproducerii domeniului „tradiţiilor” și a semnificaţiilor lui în societatea contemporană.

 

În cadrul acestui program se desfăşoară cercetarea Cultura naţională şi avatarul ei, folclorul. Un studiu al formelor, metamorfozelor şi funcţiei folclorului ca domeniu al culturii media în România, proiect ce are ca obiectiv evidențierea mecanismelor de constituire a domeniului media al folclorului, a tipului de limbaj care îl caracterizează, a stereotipiilor de narațiune și de imagine specifice, și care presupune o muncă asiduă de documentare în arhive naționale și internaționale, un demers specific detaliat și în revista MARTOR (2019), ori în volumul Arhive și cunoaștere (2020).