TANCRED BĂNĂȚEANU

Directorul Tancred Bănățeanu a continuat activitățile de cercetare, documentare, achiziții și expunere conduse de Alexandru Tzigara Samuracaș, dar cu accentele specifice perioadei comuniste. Muzeul a făcut trecerea de la managementul unui istoric de artă la cel al unui etnograf, în persoana lui Tancred Bănățeanu. Accentul a fost mutat de pe caracteristicile artistice ale decorului pe cele legate de contextele sociale și etnice, pe utilitatea obiectelor, pe elementele constructive și pe tipul de materie primă din care au fost lucrate.

 

În perioada directoratului lui Tancred Bănățeanu au fost întreprinse numeroase campanii de teren, pentru cercetarea și achiziția de obiecte, după criteriul spatial al satelor, al grupurilor de așezări de pe văile râurilor și al zonelor istorice și etnografice. De asemenea, obiectele achiziționate de muzeu au reflectat meșteșugurile și ocupațiile din epocă. În acest context, Tancred Bănățeanu a făcut distincția practică și teoretică între obiectele de artă populară și  cele de artizanat.

 

Astfel, colecțiile muzeului au înregistrat cea mai mare creștere cantitativă în perioada Tancred Bănățeanu.