Conducere

MANAGER 
dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

a) preșdinte – managerul;
b) membri – directorul general adjunct, directorii, șefii secțiilor, șeful serviciului administrativ, consilierul juridic, reprezentantul sindicatului/salariațiilor și reprezentantul Ministerul Culturii și Identității Naționale
c) secretar – prin rotație, unul dintre membrii Consiliului de Administrație, numit de către președintele acestuia.

 

Biroul Resurse Umane – Juridic
Corina Marin – șef birou

Compartimentul Secretariat – Arhivă

Compartimentul Protecţia Muncii

Compartimentul Audit Public Intern

Marcel Bogdan Ginghină

Compartimentul Cinema Muzeul Țăranului

Biroul Marketing – Relaţii Publice
Iuliana Bălan – șef birou

Biroul Achiziții
Cosmin Vasile – șef birou

 

Secţia Studii Etnologice
dr. Anamaria Iuga – şef secţie

Compartimentul Etnologie

Compartimentul de Etnomuzicologie

Compartimentul Antropologie Vizuală

 

Secţia de Documentare şi Valorificare
dr. Carmen Mihalache – şef secţie

Biroul Arhivă Etnologică şi Bibliotecă
Iris Șerban – șef birou

Biroul Patrimoniul Recent
Magdalena Andreescu – şef birou

Compartimentul Editura Martor

 

Secţia Patrimoniu şi Evidenţă Științifică
dr. Ion Blăjan – şef secţie

Compartimentul Muzeografie

Compartimentul Trezorieri

 

Secția Conservare și Restaurare
dr. Petronela Fotea – șef secție

Biroul Conservare
Venus Mateescu – şef birou

Biroul Restaurare
Florin Niţu – şef birou

 

Secţia Educaţie Muzeală
Liliana Passima

Compartimentul Organizare Târguri şi Expoziţii

Biroul Creativitate
Raluca Magda Oprea Minoiu – șef birou

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Gheorghiu

Compartimentul Proiecte Culturale

Compartimentul Librărie

Compartimentul Galeria de Artă Țărănească

Compartimentul Ghidaj

 

DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ
Adrian Petrechescu – director administrativ

Serviciul Administrativ
Claudiu Rădiu – Șef Serviciu

Compartimentul Supraveghere

Compartimentul Curățenie

Compartimentul P.S.I.

Biroul Tehnic şi IT
Nicolae Bizdună – șef birou

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Daniela Mihaly – director economic