Colecția Țări Străine

Cuprinzând actualmente 3 984 bunuri culturale, colecția Țări Străine a Muzeului Național al Românului s-a constituit din obiecte tradiționale de uz casnic și decorative provenite din schimburi și colaborări internaționale care oferă o bază temeinică cercetărilor comparate pentru o mai bună cunoaștere a participării diferitelor popoare la constituirea patrimoniului cultural universal.

 

Colecția Tări Străine este alcătuită din obiecte reprezentative pentru creația tradițională a unor țări europene și extraeuropene care s-a dezvoltat începând cu anul 1959 în jurul unui modest fond transferat de la Muzeul Toma Stelian. În decursul a două decenii, prin politica de schimburi culturale ale României cu alte state  și sub conducerea mareului etnograf Tancred Bănățeanu, acest fond s-a îmbogățit și exprimă într-un limbaj non-verbal diversitatea culturală  a lumii.

 

Până în  anul 1990 fondul a numărat 3 746 bunuri culturale.  Ponderea cea mai mare o au obiectele populare de artă mexicană (586 piese) care au făcut obiectul schimburilor culturale dintre România și Mexic din anul 1967. În 2019 colecția s-a îmbogățit cu o altă piesă reprezentativă, pentru cultura mexicană, un ”penacho” donat Muzeului de ambasadorul GUILERMO ORDORICA ROBLES. Acest tip de piesă datează din epoca prehispanică și este purtat pe cap în timpul ”Dansului Soarelui”. Acest dans este recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial, aparținând mai multor comunități din regiunea Valle Central. Colecția cuprinde piese de port specific culturii tradiționale, bijuterii din argint realizate prin tehnica ciocănirii și prin turnare, obiecte din mărgele și ceară ce au ca suport coajă de dovleac, sculpturi în lemn, ”spiritele” confecționate din hârtie brună de amate ce povestesc despre obiceiurile legate de recoltare dar și alte obiecte legate de sărbătoarea catolică ”Lumnația” din data de 02 noiembrie. Atunci se mănâncă pâine în formă de tibie. Brutarii își umplu vitrinele cu grămezi de capete de mort modelate din zahăr, cu ochi verzi, roșii sau de oricare culoare. Pe frunte, pe o bandă de hârtie este scris un prenume, iar persoane-i care poartă acest prenume i se face acest cadou. În noaptea de 02 nov., se pun pe mormânt florile și dulciurile preferate ale defuncților. Copiii transformă tigve în cap de mort scobind cavități pentru ochi, nas, gură iar în interior fixează o lumânare. În case, se înalță altare ale morților, se spun rugăciuni ca defuncții să-și găsească liniștea și să nu-i deranjeze pe cei vii. Aceste obiceiuri din celălalt capăt de lume este reprezentat prin obiecte precum: hârtie imprimată, mască, măsuță cu merinde, păpuși, desene, ofrande, fructe onix, figurine cositor. Trebuie remarcat și obiectele din os: piepteni, cuțite.

 

La capitolul excepții menționăm bunurile culturale care provin din Macedonia care întrebuințează din belșug lâna în confecționarea costumului, a desagilor,a țesăturilor deoarece în aceste zone de munte una din ocupațiile tradiționale a fost dintotdeauna creșterea oilor. Dintre aceste piese o parte sunt bunuri culturale propuse pentru clasarea în patrimoniul cultural român.  În categoria tezaur sunt și obiecte de podoabă, piese decorative și de uz casnic, piese având valoare de marcă stilistică și identitară pentru aromâni. Un total de 39 bunuri culturale tradiționale din cultura aromânilor fac obiectul dosarului de clasare alcătuit în 2019: sarică femeiască, catrințe, ciorapi femeiești, podoabe (cercei), vase de aramă (căni, ibrice), opinci, pantofi tradiționali, cârlibană; piese ce atestă ocupația strămoșească, păstoritul. O parte din  obiectele care aparțin culturii macedonene din Colecția Țări Străine propuse pentru clasare au fost achiziționate de Alexandru Tzigara Samurcaș și sunt înscrise în primul registru inventar. Celelalte sunt introduse în patrimoniul muzeului  prin achiziționarea de către directorul Tancred Bănățeanu după anul 1960.

 

O altă categorie de piese excepționale o constituie și canceele habane, căni de bere datând din a doua jumătate al secolului XIX-lea.  Cele mai importante dintre acestea, cinci, sunt clasate în categoria Tezaur și două în categoria Fond. Piesele de ceramică habană sunt o categorie de vase cu formă aparte, mai bombate, decorate în culori pastelate peste care strălucește altfel smalțul, fiind lucrat, spre deosebire de tot restul ceramicii populare cu cositor. Astfel de ceramică s-a lucrat la Vințu de Jos, jud. Alba, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, de către coloniștii anabaptiști aduși acolo din Moravia și care lucrau pe principii colective.

 

O pondere importantă  în colecția Țări Străine o au ouăle încondeiate provenite din donația colecționarului Zahacinschi Marioara (un număr de 155 ouă încondeiate) din anul 1998. Această donație a intrat în patrimoniul MNTR când director era pictorul Horia Bernea. Ouă închistrite cu diferite tehnici din țări precum: Elveția (22 ouă pline), Ungaria (6 ouă), Austria (3 ouă),  Georgia (2 ouă), Italia (12 ouă), 100 ouă golite din Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, Ucraina cu câte un ou.

 

Pe lângă cele enumerate mai sus în olecția Tări Străine avem piese și din țări precum:  Arabia – obiecte de podoabă, Austria –căni de bere, Bosnia – Serbia – obiecte de paie, Bulgaria – obiecte decorative, China – obiecte  decorative tradiționale, vase de uz casnic, podoabe, Chile – vase decorative, Coreea – obiecte de podoabă, obiecte decorative, vase de uz casnic, Danemarca – fragmente de țesături (ștergare) datând de la înc. Sec. IXI, Ungaria – țesături de interior, India – obiecte populare tradiționale, Vietnam – instrumente muzicale și obiecte decorative, Germania – jucării, Peru – obiecte decorative, Polonia – obiecte decorative, Olanda – vase de uz casnic, URSS – obiecte de podoabă, obiecte decorative, vase de uz casnic care provin din donația de la Muzeul Simu, din anul 1966.

 

Conchidem cu câteva observații de ordin general: În perioada de constituire  colecția a avut o dinamică mare datorită  politicii de schimburi culturale între state. După constituirea Muzeului Țăranului Român au intrat în colecție 238 de bunuri culturale de artă populară provenite în special din donații.

 

În  expoziția permanentă a muzeului vor fi expuse și obiecte din colecția Tări Străine în sala ”Laolaltă”.  În totalitatea ei, colecția cuprinde bunuri culturale care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ și care pot fi folosite în cadrul expozițiilor și al altor manifestări muzeale.