Biserica de lemn din Troaș

Biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din Troaș, comuna Săvârșin, județul Arad, este cel mai vechi lăcaș religios de lemn de pe Valea Mureșului.

A fost construită inițial pe locul numit Buza Cărunții, la intrarea în sat, în anul 1770, iar pe la 1875 a fost mutată în mijlocul satului, pe Dâmbul Crucii, acolo unde se află și azi.

Pictura datează din 1812, iar meșterul a fost zugravul Nicolae din Lupșa Mare. Din stratul pictural se mai păstrează doar chipurile Arhanghelilor Mihail și Gavriil (pe ușile diaconești); Sfinților Apostoli Petru și Pavel (pe ușile împărătești); Mântuitorului cu Evanghelia deschisă, Maicii Domnului cu Pruncul, proorocilor din Vechiul Testament (pe catapeteasmă); Sfinților Mucenici Foca, Stratilat, Lup, Tiron, Iosif, Nicodim, Punerea în mormânt, Mironosițele, Învierea lui Iisus Hristos (pe peretele de miazănoapte al naosului); Sfântului Gheorghe (pe latura sudică); chipurile lui Luca, Abel, Cain și Ioan, chinurile lui Iisus (pe bolta naosului); Iisus la Judecata din Urmă, înconjurat de Sfinții Hristofor, Tob, Loitie, Gherasim și un heruvim (pe latura vestică) și Sfintei Mucenițe Siria (pe latura estică).

Biserica este pe lista monumentelor istorice la codul AR-II-m-A-00655.