Biserica de lemn din Lunca Moților

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din satul Lunca Moților, comuna Baia de Criș, județul Hunedoara, a fost construită spre sfârșitul veacului al XVII-lea, de către credincioșii ortodocși ai satului Țebea și a fost sfințită, în anul 1700, de către Mitropolitul Athanasie Anghel. În anul 1820, sfântul lăcaș era vândut credincioșilor din satul Lunca Moților.

Biserica a fost pictată, în anul 1829, de către pictorul Nicolae din Lupșa Mare.

Datorită deteriorării stratului pictural se mai pot vedea câteva scene din Vechiul și Noul Testament (pe pronaos); trei medalioane cu Sfântul Duh, Maica Domnului Orantă și Iisus Atotputernic, medalioane cu sfinți apostoli și prooroci, scene din ciclul christologic (pe naos); Răstignirea lui Iisus, Iisus tronând, sfinții prooroci, sfinți apostoli și evangheliști, cele 12 mari praznice de peste an (pe catapeteasmă); Iisus înconjurat de cei 4 evangheliști (pe tâmpla de vest a naosului); Judecata Raiului (median stânga); Judecata de Apoi (median dreapta); Arhanghelul Mihail încadrat de două scene din Ciclul Patimilor (deasupra ușii).

Biserica este pe lista monumentelor istorice la codul HD-II-m-A-03360.