ATELIERUL INTERNAȚIONAL „WITCHCRAFT, MAGIC, DIVINATION AND THE TWENTY-FIRST CENTURY”.

On the 26th and 27th of May 2022, The National Museum of the Romanian Peasant, hosts the online international workshop Witchcraft, Magic, Divination and the Twenty-first Century. The event is organized in collaboration with the guest editors of issue 28/2023 of MARTOR Journal: Dr. Tünde Komáromi, Associate Professor, Institute of Social and Communication Studies, Károli Gáspár University, Budapest, Hungary, Dr. Ileana Benga, Senior Researcher, Folklore Archive Institute of the Romanian Academy, Cluj-Napoca, Romania, Dr. Bogdan Neagota, Head of Department, Lecturer, Department for Classical Literatures and Languages, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.

Magic, witchcraft, and divination have been intensely exploited fields throughout the history of anthropological thought. What could, therefore, be the relevance of raising the same argument again, based on researches made at the beginning of the twenty-first century? One possible answer is that no other field could connect better postmodernity to the past and present of “traditional” societies; another possible answer is that the practices magic and witchcraft give voice to represent fine recorders for social change within contemporary societies.

În zilele de 26 și 27 mai Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește atelierul internațional intitulat Vrăjitorie, Magie, Divinație în secolului XXI și desfășurat online. Evenimentul este organizat în colaborare cu editorii invitați ai numărului 28/2023 al Revistei MARTOR: Dr. Tünde Komáromi, Institutul de Studii Sociale și Comunicare al Univerităţii Károli Gáspár, Budapesta, Dr. Ileana Benga, Institutul Arhiva de Folclor a Academiei, Academia Română, Cluj-Napoca, Dr. Bogdan Neagota, Departamentul de Limbi și Literaturi Clasice (DLLC), Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Magia, vrăjitoria și divinația au fost teme intens exploatate de-a lungul istoriei gândirii antropologice. Care ar putea fi, așadar, relevanța revenirii asupra aceleiași teme, pe baza cercetărilor făcute la începutul secolului XXI? Un posibil răspuns este că niciun alt domeniu nu ar putea conecta mai bine postmodernitatea de trecutul și prezentul societăților „tradiționale”. Un alt răspuns posibil este acela că practicile magice și vrăjitoria continuă să rămână domenii culturale ce înregistrează și reprezintă schimbarea socială în cadrul societăților contemporane.