Achiziţii publice


15 aprilie 2019


 


Servicii de pază


Anunţ de publicitate

descarcă document

Caiet de sarcini
descarcă document

Draft de contract
descarcă document

Formulare 
descarcă document


Servicii de securitate


Anunţ de publicitate
descarcă document

Caiet de sarcini
descarcă document

Anexă caiet de sarcini
descarcă document

Draft de contract
descarcă document

Formulare 
descarcă document
Licitație publică cu plic sigilat în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului
situat la adresa str. Monetăriei, nr. 3 - Parter, Clădire corp A

11 martie 2019


Anunț de închiriere spații

Procedură închiriere spații


Procesul verbal al ședinței de deschidere și evaluare a ofertelor, care a avut loc azi, 26 martie 2019
descarcă document

27 martie 2019


Anunț de închiriere spații
Repetare procedură publică

REPETARE Procedură închiriere spații

Anexa 1 - Caiet de sarcini

Documente pentru licitație:
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9

Schiță


Proces verbal ședință de deschidere oferte nr. 1807 din 11.04.2019
descarcă document

Raport ședință analiză oferte nr. 1829 din 11.04.2019
descarcă document


Decizie adjudecare nr. 56 din 12.04.2019
descarcă document