Achiziţii publice


ACHIZIȚIE PUBLICĂ SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIEAnunț de publicitate servicii de pază

Caiet de sarcini servicii de pază

Formulare necesare procedurii

Contract de prestări servicii