Achiziţii publice


Licitație publică cu plic sigilat în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului
situat la adresa str. Monetăriei, nr. 3 - Parter, Clădire corp A

11 martie 2019


Anunț de închiriere spații

Procedură închiriere spații

Anexa 1 - Caiet de sarcini

Documente pentru licitație:
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9

Schiță


**********Servicii Medicina Muncii
12 martie 2019Invitație de participare

Caiet de sarcini

Documente:

formular ofertă financiară
formular oferta tehnică
anexă