MANAGER 
dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

a) preșdinte - managerul;
b) membri - directorul general adjunct, directorii, șefii secțiilor, șeful serviciului administrativ, consilierul juridic, reprezentantul sindicatului/salariațiilor și reprezentantul Ministerul Culturii
c) secretar - prin rotație, unul dintre membrii Consiliului de Administrație, numit de către președintele acestuia.


Biroul Resurse Umane - Juridic
Corina Marin - șef birou

Compartimentul Secretariat - Arhivă

Compartimentul Protecţia Muncii

Compartimentul Audit Public Intern
Marieta Ceauşu

Compartimentul Cinema Muzeul Țăranului

Biroul Marketing - Relaţii Publice
Iuliana Bălan - șef birou

Biroul Achiziții

Corina-Mihaela Tudose - șef birou

Secţia Studii Etnologice
dr. Anamaria Iuga - şef secţie

Compartimentul Etnologie

Compartimentul de Etnomuzicologie

Compartimentul Antropologie Vizuală

Secţia de Documentare şi Valorificare
dr. Carmen Mihalache - şef secţie

Biroul Arhivă Etnologică şi Bibliotecă
Iris Șerban - șef birou

Biroul Patrimoniul Recent
Magdalena Andreescu - şef birou

Compartimentul Editura Martor

Secţia Patrimoniu şi Evidenţă Științifică
dr. Ion Blăjan - şef secţie

Compartimentul Muzeografie

Compartimentul Trezorieri

Secția Conservare și Restaurare

dr. Petronela Fotea - șef secție

Biroul Conservare
Venus Mateescu - şef birou

Biroul Restaurare
Florin Niţu - şef birou

Secţia Educaţie Muzeală

Liliana Passima

Compartimentul Organizare Târguri şi Expoziţii

Biroul Creativitate
Raluca Oprea Minoiu


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Gheorghiu

Compartimentul Proiecte Culturale

Compartimentul Librărie

Compartimentul Galeria de Artă Țărănească

Compartimentul Ghidaj


DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ
Adrian Petrechescu - director administrativ

Serviciul Administrativ
Eugen David - şef serviciu

Compartimentul Supraveghere

Compartimentul Curățenie

Compartimentul P.S.I.

Biroul Tehnic şi IT
Nicolae Bizdună - șef birou


DIRECŢIA ECONOMICĂ
Mihaela David - director economic