Proces verbal încheiat astăzi, 05.12.2018, în urma selecţiei dosarelor candidaţilor
 înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de
conservator gr.I şi arhivist gr.II
din cadrul Muzeului Naţional al Țăranului Român 
   

******************************
ANUNȚ
de promovare în grade/trepte profesionale

Nr. 5653 /05.12.2018