Catre Tur Virtual
Muzeul de la Şosea
Mereu actual din 1906


Pe baza Decretului Regal nr. 2777 din 13 iulie 1906, semnat de Regele Carol I, Mihail Vlădescu, inspiratul ministru al cultelor din acea vreme, îl numește pe Al. Tzigara-Samurcaș director al Muzeului de Etnografie, de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială, care a funcționat pe locul fostei monetării a statului până în 1912, când se pune piatra de temelie a ceea ce avea să devină clădirea „neo-românească” a Muzeului de la Șosea – cum îl vor alinta multă vreme bucureștenii. Dar finalizarea construcției va aștepta câteva decenii, având de înfruntat adversitățile vremurilor și ale oamenilor. De la începutul secolului al XX-lea și până în prezent, Muzeul de la Șosea a fost însă permanent în actualitate, istoria sa însoțind și reflectând construcția națională și vicisitudinile sale.

Această istorie începe, într-un fel, înainte de înființarea instituțională a muzeului, curând după apariția Principatelor Unite. În această perioadă de început al construcției naționale, Țăranul devine deja o referință simbolică centrală a identității noastre iar cultura țărănească începe să-i intereseze tot mai mult pe orășeni. Pentru a da un impuls „industriei casnice”, ce suferea din pricina concurenței produselor străine (la modă și, în plus, mai ieftine, fiind create industrial), Al. I. Cuza dă în 1863 o ordonanță pentru organizarea unor expoziții în care să intre și produse ale industriei casnice țărănești. Astfel, la 20 mai 1863, se deschide la Obor, sub conducerea lui Ion Ionescu de la Brad, „exposițiunea națională de la Moșii de vite, de flori, de legume, de produse agricole și industriale”. Apar primele colecții private, expoziții naționale și participări ale României la expozițiile universale. Începe să se pună deja problema unui muzeu național, care să adăpostească în special produsele artistice ale poporului român.
„Pentru a schița un arbore genealogic trebuie să desemnezi mai întâi niște strămoși” – nota Irina Nicolau, povestind istoria Muzeului Național al Țăranului Român. Iar acest strămoș îndepărtat a fost Muzeul Național de Antichități (înființat în 1864 de același Al. I. Cuza). Aici se va organiza în 1875, la propunerea lui Titu Maiorescu, „o secțiune deosebită în care să se expună lucrările de artă textilă făcute în țară: îmbrăcăminte, covoare, pânzării, postavuri etc.”. Exponatele vor proveni, în principal, din colecția locotenent-colonelului Dimitrie Pappasoglu, care organizase deja, în 1864, un mic muzeu într-un pavilion al casei sale. O serie de obiecte din colecțiile MȚR datează din acea perioadă.

Aceste prime încercări muzeale se fac însă fără nicio ordine și fără o viziune muzeografică propriu-zisă, ceea ce îl va face pe Tzigara Samurcaș să se întrebe, retoric: „Suntem vrednici de un muzeu național?”. Și să se străduiască o viață întreagă pentru a răspunde afirmativ și a realiza acest deziderat al unui „adevărat muzeu național”.

Prima sa formă este aceea a „Muzeului de Etnografie, de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială” – denumire pe care Tzigara-Samurcaș o considera „prolixă și inutil de complicată”. Viziunea despre menirea și amenajarea unui asemenea muzeu se decantează în timp, fiind exprimată și prin schimbarea denumirii muzeului în „Muzeul de Etnografie și Artă Națională” iar apoi în „Muzeul de Artă Națională Carol I”. Arta țărănească devenise națională !

Muzeul de la Șosea își va continua periplul istoric și după schimbările fundamentale de după cel de al doilea război mondial. Evitând la limită să devină cazarmă a „armatei eliberatoare”, clădirea se va transforma, începînd cu 1953, în Muzeul Lenin-Stalin, apoi al Partidului Comunist Român, a Mișcării Revoluționare și Democratice din România, pentru a ajunge tot mai mult, în ultimii ani de regim comunist, un fel omagiu muzeal al președintelui Nicolae Ceaușescu. Colecțiile vor fi alungate din sediul lor, adunate o vreme în clădirea palatului Știrbey din Calea Victoriei, unde vor alcătui Muzeul de Artă Populară al Republicii Socialiste România sub conducerea lui Tancred Bănățeanu, iar apoi îngrămădite în depozitele Muzeului Satului. Aici vor aștepta, într-o relativă uitare, vremuri mai bune.

Acestea vor veni imediat după revoluția din 1989. Pe 5 februarie 1990, un nou ministru inspirat, Andrei Pleșu, face un nou act întemeietor numindu-l – și la recomandarea insistentă a lui Dan Hăulică – pe pictorul Horia Bernea director al nou (re)înființatului Muzeu al Țăranului Român.
„Începem să facem liste de nume pentru noul muzeu – își aducea aminte Irina Nicolau, una dintre principalele colaboratoare ale lui Horia Bernea, în jurnalul său. Cum să-i spunem? Cum e mai potrivit? Doamne, pentru ce nu am păstrat hârtia ! Știu precis că Horia le numerotase și că ajunsesem la vreo douăzeci și ceva de nume. Muzeul Țăranului Român lui i-a scăpat, dar nu-i plăcea. După câteva ceasuri a fost ales tocmai acest nume care, cel puțin în primii ani, pe mulți i-a enervat. Țăran? Este peiorativ, pretindeau francezii. Român? Este limitativ și politic incorect, pretindeau alții. Mai târziu ne-a părut și nouă rău că nu i-am zis Muzeul Țăranului, pur și simplu.” Iar mai departe: „După un an și ceva, încă ne mai luptăm să adăugăm numelui un subtitlu – Muzeu național de arte și tradiții. Renunțăm. Tot răul spre bine: am fi intrat într-o familie de muzee europene cu care nu avem nimic în comun”.

Într-adevăr, Muzeul Țăranului Român nu este un „muzeu etnografic” în sensul clasic al cuvântului. Chiar dimpotrivă. „Vom studia satul, omul actual, țăranul așa cum este – declara Bernea –, dar vom înțelege ce s-a întâmplat numai dacă avem, bine configurat, în muzeu, ‚modelul’ – satul tradițional”. Deschis la prefaceri și la „timpul prezent” până la a fi scandalos pentru muzeografii clasici, Muzeul Țăranului Român ține deci să păstreze o ancorare fermă și permanentă în acest „model” arhetipal. Numele muzeului poate induce astfel în eroare: nu este vorba despre un „muzeu de societate”, care să prezinte cu fidelitate viața și creația comunităților țărănești din anumite zone și epoci determinate ale țării, ci despre ceea ce Irina Nicolau numea „omul tradițional” iar Gabriel Liiceanu consideră ca fiind „universalitatea de tip uman pe care o reprezintă țăranul”. Muzeul Țăranului Român este astfel muzeul unei spiritualități oarecum atemporale, de care inițiatorii săi au fost în mod evident îndrăgostiți și pe care au propus-o ca un reper posibil pentru lumea actuală .

Această viziune mai degrabă universalistă decât particular-etnografică a adus, de fapt, marea recunoaștere internațională din anul 1996: premiul EMYA pentru muzeul european al anului. Pe de altă parte, prin expozițiile temporare și colecțiile sale vechi dar și recente, prin târgurile sale deja tradiționale și promovarea „produselor țăranului român”, prin activitățile sale cu copiii și, în curând, cu vârstnicii, prin diversitatea acțiunilor sale culturale (lansări de carte și dezbateri, concerte și filme antropologice, colocvii și seri culturale etc.) Muzeul Național al Țăranului Român încearcă să se păstreze permanent în actualitate.
 

MUZEUL-PÎRLEAZ: UN RĂSPUNS
Poate că este neobișnuit să începi răspunsul unei scrisori deschise cu un citat. O voi face însă, pentru că îl consider revelator.

„Într-o zi, pe cînd eram directorul MȚR, am primit vizita unei curatoare din Statele Unite, care fusese multă vreme directoare a Muzeului Holocaustului. După ce i-am arătat muzeul, ne-am așezat la o cafea să schimbăm impresii. În final, m-a privit în ochi și mi-a spus: «Nu te invidiez!» «De ce?» – m-am mirat eu. «Dacă schimbi ceva la acest muzeu, te vor omorî ai tăi; dacă nu schimbi nimic, va muri muzeul!» Și a plecat. Peste cîteva zile am plecat și eu de la muzeu.
MȚR este o icoană a conservatorismului românesc; iar acesta împărtășește, fără să realizeze, dilema muzeului, rezumată de conservatoarea americană...”

Așa își încheie profesorul Vintilă Mihăilescu articolul „Muzeul și identitatea Țăranului Român”, apărut în volumul Apologia pîrleazului. În istoria acestui loc sînt multe astfel de întîmplări anecdotice. Puse cap la cap, am putea construi un veritabil labirint de oglinzi care ne-ar developa propriile imagini – unele știute, altele bănuite, unele deformate, altele deloc conștientizate. Un portret imperfect. Ezit să scriu dacă portretul acesta ar fi al unei țări, al unei națiuni, al unui popor, al unei comunități de orice fel. Actualitatea este atît de traversată de conflicte încît ne este parcă tot mai dificil să folosim cuvinte mari, integratoare. Dar, da, este un portret măcinat de propriile încercări, temeri, victorii, eșecuri. În orice caz, este cu siguranță un portret de asumat. Cu atît mai mult cu cît Muzeul Țăranului Român a traversat un centenar – celebrat în 2006 – care a coincis cu perioada de construcție națională, cea a comunismului și, mai apoi, cu tranziția post-socialistă. Pe scurt, o modernitate care parcă nu se mai sfîrșește. Și, da, este istoria unui loc care nu de puține ori a fost impropriu privit și interpretat. Faptul că a rezistat 28 de ani spune totuși multe, fiind revendicat și apărat pe rînd atît de conservatori, cît și de progresiști, în ciuda tensiunilor din ultima vreme. Acesta este semnalul că MȚR este un loc viu, care pune probleme în sens pozitiv unei societăți diferită de cea din anii 1990, cînd muzeul nostru a fost reînființat.
Întîmplarea care a provocat scrisoarea deschisă a domnului Tudor Giurgiu este relativ simplă: a fost refuzată motivat proiecția unui film, dar nu este totuși una oarecare, pentru faptul că invocă dreptul la liberă exprimare. Contextul este perioada destul de complicată pe care muzeul o traversează, aceasta presupunînd un considerabil efort administrativ post-șantier (obținerea unor avize de funcționare, relocările personalului, repunerea expunerii permanente, o multitudine de probleme tehnice), derularea unui proiect cu finanțare din fonduri europene, o serie de intervenții ce țin de conservarea colecțiilor. Toate acestea presupun aprobări, finanțări, termene pe care nu ne permitem să le ratăm prin angajarea într-o colaborare punctuală (programarea unui film precum cel în cauză) care ne-ar putea deturna spre noi tensiuni.
Aceasta este o listă scurtă cu probleme deloc liniștitoare, pe care orice persoană de bună credință le va regăsi printre obiectivele principale ale muzeului nostru și de care poate că nu foarte mulți dintre cei ce ne vizitează cinematograful sînt conștienți. În acest context mai puțin vizibil publicului larg am considerat că nu este potrivită proiecția unui film, care avea toate datele de a genera tensiuni similare celor din luna februarie.
Într-adevăr, în următoarea perioadă MȚR are nevoie de liniște, care însă nu coincide cu cea de care amintea domnul Tudor Giurgiu în corespondența purtată pe tema proiecției acestui film. Îmi pare rău că domnia sa nu a avut răbdare să discutăm detaliat acest context, așa cum i-am propus, pentru a înțelege decizia pe care am luat-o. Situația face ca în această perioadă interesul imediat al casei de producție pe care domnia sa o manageriază, și pe care de altfel pot să-l înțeleg, să nu se suprapună cu interesul imediat al MȚR. Am sperat că unul din partenerii din segmentul strict al difuzării filmelor la CMȚ va putea înțelege că obiectivele de prim ordin ale MȚR, cele ce țin de activitatea sa muzeală, au statut de priorități și că nu pot fi surclasate de obiectivele secundare, cum este și proiecția de spectacole cinematografice, căreia i-am dat o importanță tot mai mare în ultimii ani.
Nu mă îndoiesc că astfel de nemulțumiri vor mai putea apărea, indiferent din ce parte. Consider însă că trebuie înțeles măcar un lucru: MȚR nu poate fi tribuna sau spațiul tampon al niciuneia din părțile care uneori transformă muzeul nostru, voit sau nu, într-un cîmp de luptă, un decor, cînd mai natural, cînd mai butaforic. Pot înțelege că modurile diferite de a trăi și de a privi lumea se angajează adesea în discursuri legitime și dispute de putere. Nu pot accepta însă ca o instituție publică, așa cum este MȚR, să fie trasă ori folosită în acest balans, care uneori are mai degrabă de a face cu discursul politic decît cu cel cultural.

Pentru ca publicul interesat să aibă toate datele necesare înțelegerii acestei situații nedorite de niciuna din părți, am ales să atașez și corespondența purtată pe tema proiecției filmului „Câteva conversații despre o fată foarte înaltă”.


***


03.05.2018
To: Gabriela Albu (Cinema Muzeul Țăranului)
Bună ziua,
Suntem încă în situația de a răspunde juridic petițiilor și întâmpinărilor de la tribunal, făcute pentru cele 2 proiecții care au fost subiectul scandalului din februarie. Nu putem aviza filmul. Muzeul nu se poate transforma în birou de răspunsuri la plângeri, contestații sau petiții venite pentru cinematograf. Și nu doresc să pierdem cinematograful prin decizii care să afecteze celelalte producții cinematografice pe care le găzduim în mod curent. Muzeul are foarte multe alte probleme stringente și de maximă importanță în ce privește patrimoniul, colecțiile, lucrările după perioada șantierului, etc., iar apariția unei noi situații conflictuale ne-ar crea noi dificultăți în programul de activitate
Sunt convinsă că domnul Tudor Giurgiu, ale cărui deschideri culturale îl recomandă ca un profesionist cu experiență, va înțelege situația delicată în care ne aflăm.
Liliana Passima

18.06.2018
To: Lila Passima
Buna dimineata,
Va deranjez cu un mesaj legat de (ne)programarea filmului “Citeva conversatii despre o fata foarte inalta”.
Colegii mi-au scris vineri despre acest subiect, sunt insa plecat din tara taman in China asa ca m-am gindit sa va scriu doua rinduri.
Am citit raspunsul dvs din 3 mai. Si va dau dreptate, intr-un fel. Conduceti un muzeu, banuiesc ca aveti alte zeci de probleme artistice, manageriale, administrative care tin exclusiv de activitatea dvs de baza. Intuiesc ca numai de probleme din partea cinema-ului nu mai aveati nevoie in perioada asta, mai ales dupa evenimentele recente. A propos, va felicit pentru reactia publica foarte potrivita post-scandalul la care, fara voie, am fost martor. Am fost placut impresionat de pozitia dvs si de atitudinea luata atunci. Mi-am dat inca de atunci seama ca aveti multi “cartofi fierbinti” in ograda si ca exista oricind premisele pentru generarea unor stari conflictuale legate de programarea unor filme “cu probleme" la cinematograful din incinta MTR.
Cu toate astea, indraznesc sa cred ca acum faceti o greseala.
Practic, fara voia dvs, dati de inteles ca “unii” au cistigat. Ca filme mai delicate (din perspectiva subiectului) nu vor mai fi programate. Ca e bine sa fie “liniste”. Nu asta isi doreau unii? Din ’90 asta se si vrea, imi aduc aminte cu mare tristete de apelurile unora pentru “liniste”.
Prima mea reactie a fost aceea de a trimite o scrisoare deschisa catre media. Am renuntat pentru ca mai cred in gasirea unei solutii in al 12-lea ceas. Intuiesc ca sunteti o persoana luptatoare si cu principii morale adecvate. Ar fi pacat sa dam apa la moara celor care vehiculeaza idei aberante legate de functionarea muzeului sau de politica de programare a filmelor de la cinematograf.
Pot sa mai scriu paragrafe intregi despre lipsa de cinemauri de arta, despre greutatea de a programa un astfel de film in intreaga tara, despre nevoia de solidaritate, despre toate problemele legate de circulatia operelor romanesti. Le stiti foarte bine.
E doar un mesaj de suflet din partea cuiva care va intelege foarte bine si a trecut la rindul lui, prin asta. De multe ori insa, am mers inainte, cu riscul de a ma lovi cu capul in zid. Cucuiele au trecut, am dormit insa linistit cu mine insumi.
Cred ca se poate gasi o solutie de programare, fara tam-tam si tipete in media sau pe facebook – s-ar adauga pur si simplu citeva spectacole la cele confirmate deja in celelalte sali.
Astept un semn si va multumesc anticipat pentru intelegere.
Tudor Giurgiu

18.06.2018
To: Tudor Giurgiu
Bună ziua,
Mă bucură înțelegerea pe care o manifestați în ce privește poziția, delicată și complicată în același timp, în care mă aflu nu numai eu dar și muzeul nostru, în problema atât de disputată și controversată a proiectării unor filme cu tematică LGBT în cadrul CMT. Vă înțeleg în același timp și nemulțumirea exprimată atât de limpede asupra refuzului nostru de a proiecta filmul amintit. Mă tem însă că o privire exterioară care nu are toate datele reale și globale ale situației riscă să rămână în afara unei înțelegeri mai profunde a realității interne a MȚR, de oricare parte s-ar afla ea.
Vă invit, la întoarcerea dumneavoastră din China, să ne faceți o vizită pentru a putea sta de vorbă mai aplicat și a vă face o imagine mai apropiată de realitate și contextul instituțional de care noi, ca instituție națională bugetară depindem.
Am admirat întotdeauna inițiativele private culturale care produc mișcări sincrone cu fenomenele culturale europene, universale, în fond, și am încercat să aplic în activitatea mea de peste 20 de ani într-un sistem instituțional aceeași libertate de creație ca a acestora, și de aceea știu unde apar anumite limite și unde dispar anumite libertăți.
Și eu vă mulțumesc pentru opțiunea de a ne auzi întâi pe mail. Sigur că, decizia de a apela la media este legitimă pentru orice parte a baricadei, iar eu nu pot opri nici o reacție de protest, cu atât mai mult cu cât știu că este legitimă, dar așa cum vă spuneam din dorința de a câștiga o victorie, există riscul de a pierde mult mai mult în substanța muzeului și acesta este unul din motive pentru care momentan ne dorim să rămânem în acea neutralitate pe care dumneavoastră o traduceți în liniște.
MȚR nu și-a propus niciodată să aducă liniștea aceea care ni se cerea tuturor de la centru, fiind un veritabil laborator de idei, dar nici nu a avut asemenea experiențe până la apariția cinematografului. De aceea mulți dintre mai vechii și fidelii prieteni ai muzeului au avut o reacție apăsată de nemulțumire la adresa acestor proiecții și le-au simțit străine de discursul și mesajul MȚR.
Cred că cel mai bine povestim și ne clarificăm când ne vom întâlni.
Liliana Passima


 
înapoi la pagina principală
 
inchis