Viaţa de familie în comunism

La douăzeci de ani de la căderea regimului comunist, societatea româneasca trăieşte încă sub semnul unei deveniri suspendate, o formă inertă de existenţă redusă la prezent şi la imediat, fiind practic incapabilă să îşi gestioneze propriul trecut. Comunismul nu a făcut nici până la această dată obiectul unei dezbateri publice de anvergură, aşa cum era de aşteptat. Lipsa unei politici a memoriei, cu atât mai puţin a unei politici care sa accepte existenţa unei pluralităţi de memorii, ne determină să acţionăm în direcţia readucerii în prim planul discuţiilor publice a memoria ancorate în cadre sociale, reprezentând un grup uman, o colectivitate. Este tocmai ceea ce ne propunem să realizam în cadrul proiectului Viaţa de familie în comunism. Memoria comunismului între reconstrucţie şi proiecţie.

Doriţi să cunoaşteţi viaţa de familie în timpul comunismului, aşa cum este ea astăzi povestită? Vreţi să înţelegeţi trecutul şi prezentul propriei familii şi prin aceasta devenirea societăţii din care faceţi parte? Participaţi ca voluntari la realizarea activităţilor din cadrul proiectului nostru!

Miza este dublă: iniţierea unei cercetări intrerdisciplinare de istorie socială, istorie orală şi antropologie a memoriei familiale; organizarea unei expoziţii pe baza datelor culese în urma cercetării, expoziţie care să creeze cadru adecvat atât rememorării cât şi dezbaterii de idei pe marginea problemelor legate de rolul familiei şi a memoriei familiale.

Memoria vieţii de familie este narativă, manifestându-se sub forma istoriilor de viaţă, a istoriilor de familie şi a fragmentelor de amintire împărtăşite şi transmise. Este de asemenea o memorie iconică în măsura în care amintirile sunt picturale, imagini prezente ale unei lumi absente, evenimente învăluite în impresii şi senzaţii şi nu cunoştinţe neutre, „obiective”. Memoria reconstruieşte şi redefineşte trecutul, ceea ce vom avea la sfârşit, în urma cercetării scontate, este nu atât o imagine a trecutului, ci mai curând o imagine a prezentului care revizitează trecutul, într-un joc al devenirii perpetue, al identităţilor psihologice, sociale, istorice, profesionale, politice.

Dacă participarea la o astfel de cercetare vă interesează, contactaţi :

Maria Mateoniu: mariamateoniu@hotmail.com

0 Responses to “Viaţa de familie în comunism”


  • No Comments

Leave a Reply