Monthly Archive for October, 2012

Cântece cu “e” – Conservarea și pormovarea tradițiilor de cântece ale aromânilor fărșeroți din Dobrogea

S-a lansat proiectul „Cântece cu „e”- - Conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec ale aromânilor fârşeroţi din Dobrogea”.

Începând cu mai 2012, două echipe de tineri şi-au reunit eforturile pentru demararea unui proiect care urmăreşte să salveze patrimoniul de cântece vechi al aromânilor fărşeroţi din Dobrogea.

Pornind încă din 2010 pe urmele cântecelor vechi aromâneşti din spaţiul dobrogean, membri ai Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne (susţinut de Editura Predania şi Asociaţia “Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina”) şi ai Asociaţiei Vira au descoperit în localităţile Cogealac şi Mihail Kogălniceanu din jud. Constanţa, două grupuri de interpreţi aromâni care conservă un tip tradiţional arhaic de cântare – cântecul polifonic; acesta regăsindu-se doar izolat  în câteva spaţii ale Europei.

Purtându-şi cântecele nealterate din zonele din Grecia şi Bulgaria de unde au fost strămutaţi în primele decenii ale secolului XX în România, bătrânii sunt ultimii care practică acest tip de cântec. Demersul proiectului iniţiat de Asociaţia Vira şi Proiect Avdhela are la bază intenţia de a salva aceste forme de cântec străvechi prin păstrarea pe suport audio şi video (CD şi DVD) şi de a le prezenta într-o formă accesibilă publicului larg, în special tinerilor. Înregistrarea materialului s-a realizat în cele două localităţi, precum şi la un important concert al grupului din Cogealac la Paris.

 

Proiectul îmbină activităţi de producţie multimedia cu activităţi educaţionale: prin atelierele de cultură aromână pentru elevi derulate în localităţi din Dobrogea s-a dorit informarea publicului tânăr cu privire la formele străvechi de cântec aromânesc aflate în prag de dispariţie sau uitare.

Atât web-documentarul care va ieşi în cadrul acestui proiect şi care va ilustra situaţia actuală a tradiţiilor de cântec aromâneşti, călătoriile şi poveştile de viaţă ale interpreţilor acestei muzici, cât şi CD-ul cu cântecele celor două grupuri vor fi puse la dispoziţia comunităţilor aromâneşti din Dobrogea, fiind difuzate în centrele de cultură relevante pentru acestea, în intenţia de a încuraja iniţiative şi politici locale proprii ale comunităţilor implicate.

Detalii despre proiect pot fi accesate la adresa: www.polifoniiaromanesti.wordpress.com

 

Cântece cu e”- Conservarea şi promovarea tradiţiilor de cântec ale aromânilor fârşeroţi din Dobrogeaeste un proiect finanţat prin programul AFCN (Administraţia Fondului Cultural Naţional) şi se derulează în perioada mai-noiembrie 2012.

Parteneri în proiect:  Muzeul Ţăranului Român, Hotnews, Fundaţia Muşata Armână.
Proiect sprijinit de: Radio Guerrilla