Catre Tur Virtual
Lucrare colectivă, adesea anonimă, bisericile de lemn sunt o reflectare a condiţiilor socio-economice şi istorice, o convingătoare demonstraţie de continuitate a unei vieţi spirituale de veche tradiţie. Ele sunt documente de certă autenticitate nu numai prin elementele înfăţişării lor, ce reflectă unitatea poporului român, ci şi prin rolul pe care l-au împlinit în viaţa românilor transilvăneni: tribună naţională, şcoală, aşezământ de cultură şi artă, realităţi al căror sens se împleteşte armonios cu atributul lor de ctitorie a obştii.

Cu alte cuvinte, bisericile de lemn reprezintă o realitate definitorie pentru geografia spirituală a poporului român de pretutindeni.

Bisericile de lemn oglindesc fără echivoc unitatea românească, argumentând pe deplin afirmaţia marelui istoric Nicolae Iorga: "creaţiunea multilaterală a poporului nostru este aceeaşi peste toate provinciile" ele fiind în acelaşi timp o mărturie convingătoare "că românii s-au aflat pretutindeni acasă în marele spaţiu carpatic şi că din nefericire chiar şi în vremurile moderne, procesul de răşluire a posesiunilor strămoşeşti şi de deznaţionalizare s-a săvârşit în dauna poporului nostru".

Dintre aspectele istorice pentru care biserica de lemn se instituie în martor ocular îl subliniem pe acela privind procesul etnic intervenit în aşezările transilvănene în condiţiile istorice date. Sărăciţi, lipsiţi de drepturi şi de posibilitatea întreţinerii unei şcoli proprii, în urma unei îndelungate rezistenţe, au fost fie deznaţionalizaţi, fie alungaţi de pe glia străbună.

Pentru românii din satele de pe Mureş, Arieş şi Târnave bisericile de lemn sunt martori ai consecinţelor grave ale acţiunilor de deznaţionalizare la care au fost supuşi, însoţite adesea şi de persecuţii religioase. De aceea ei vedeau în lăcaşurile religioase de lemn şi însemne ale speranţei de eliberare naţională.

Privind situaţia sub acest aspect, putem înţelege remarcabila valoare a bisericilor de pe Mureş: de la Porumbeni, în al cărui lemn se păstrează slova secolului al XVI-lea, a aceleia de la Văleni (fosta Oaia), ridicată în 1695 - 1696, sub protopopul Toader "cu îndemnarea şi toată cheltuiala satului", a aceleia de la Păcureni sau a aceleia de la Valea (fostă Iobăgeni), ridicată din temelie "de cinstiţii săteni, în locul celei risipite", a aceleia de la Sântandrei - Miercurea Nirajului.

Bisericile de lemn au adus, din adâncul istoriei, sisteme constructive, tipuri de plan, modele decorative, elemente care le-au conferit atributul de documente ale plămădirii, ale existenţei şi dăinuirii poporului român, ale spiritului său creator.

Fiind creaţie ţărănească, au multe trăsături comune cu casa tradiţională: dimensiuni apropiate de cele ale casei, sunt construite din aceeaşi materie primă (lemnul), în aceleaşi tehnici (de tipul "blokbau" sau "în cununi"). În ceea ce priveşte planul de construcţie, bisericile de lemn (ca şi a bisericile de zid) cuprinde: pronaosul, naosul şi altarul, dispuse pe axul longitudinal al construcţiei la care, în unele cazuri, se adaugă pridvorul sau prispa (aşa cum se întâlneşte mai ales în Transilvania şi uneori şi în Oltenia, Muntenia sau Moldova). Aceste monumente au o unitate arhitectonică remarcabilă în care ştiinţa folosirii spaţiului se manifestă în linii şi volume ce exprimă forţă şi graţie, îndrăzneală, dar şi echilibru, măsură.

Decorul bisericilor de lemn este şi el asemănător cu acela al caselor ţărăneşti (începând cu masivele tălpi de lemn ale căror căpătâie sunt fasonate adesea în forma unui cap de cal stilizat şi până la căpătâiele căpriorilor ce susţin streaşina acoperişului surprindem desfăşurarea aceluiaşi sistem ornamental). Astfel, alături de motivele liniare şi compoziţiile geometrice (romburi, cercuri, rozete) întâlnim motive vegetale (flori, vrejul, arbori) realizate prin crestare sau pictate în policromie. Decorul legat de simbolistica religioasă, aproape totdeauna pictural (chipuri de sfinţi, îngeri, scene din Ciclul Christologic etc.) realizat de ţăranii - zugravi se supune aceloraşi legi ale echilibrului şi măsurii.

Unele aspecte legate de tehnica de execuţie sau desfăşurarea iconografică sunt impuse de formele speciale ale arhitecturii în lemn şi de modul de preparare a acestui material spre a servi ca suport unei "podoabe trainice". Registrele picturale cuprind în general tâmpla şi icoanele, altarul, bolţile sau tablourile ctitorilor. Ca tehnică de execuţie întâlnim frecvent tempera, aplicată direct pe lemn, tempera pe pânză, tempera pe lemnul gletuit sau chiar fresca pe lemnul acoperit cu strat de tencuială.

Ansamblurile de pictură din bisericile de lemn din Arad (Groşii Noi, Juliţa şi Troaş) şi Hunedoara (Lunca Moţilor şi Bejan) care fac obiectul acestei prezentări, datând din secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea sunt o elocventă dovadă a măiestriei meşterilor zugravi - ţărani.

Deşi la origine ansamblul iconografic al acestor biserici a fost destul de bogat, astăzi mai păstrează doar scene din Ciclul Cristologic - Cina, Judecata şi Batjocorirea Mântuitorului, Drumul spre Golgota, Purtarea Crucii, Răstignirea şi Plângerea Mântuitorului.

De asemenea se păstrează în câteva medalioane momente din Geneză, chipul Mariei cu Pruncul sau Maria Orantă încadrată de arhangheli şi cete îngereşti, chipuri de prooroci şi muceniţe, în decor de arcade, arhanghelii Mihail şi Gavril înconjuraţi de cete îngereşti.

Din punct de vedere stilistic, pictura acestor biserici reprezintă o sinteză între bizantin şi gotic (treptat componenta gotică va deveni mai palidă iar cea bizantină se va accentua pe fundalul noilor condiţii de evoluţie a societăţii româneşti din Transilvania, capabilă să întreţină relaţii active cu Ţările Române, unde dezvoltarea artelor beneficia de aportul substanţial al experienţelor bizantine).

Mica "rezervaţie arhitectonică" alcătuită din bisericile de lemn din Groşii Noi, Juliţa şi Troaş (Arad) şi Lunca Moţilor (Hunedoara), aflată din anul 1991 sub protecţia Muzeului Naţional al Ţăranului Român, face parte dintr-un plan mai amplu al muzeului iniţiat în scopul refacerii legăturii cu pământul şi cu instituţiile satului tradiţional.

Studioul Horia Bernea - Cinema Muzeul Țăranului - Program16 - 25 noiembrie 2018

 


SĂPTĂMÂNA FILMULUI MAGHIAR, ediția a 12-a
11-18 noiembrie 2018


Vineri, 16 noiembrie
18.00
Osgyáni Gábor: Fără planuri n-ajungem nicăieri (Tervek nélkük semmik leszünk)
2016, 50 min., documentar, subtitrat în limba engleză

19.00 Novák Tamás: Un joc imposibil de câștigat (Megnyerhetetlen mérközés)
2017, 50 min., documentar, subtitrat în limba engleză

20.00 Bogdán Árpád: Geneză (Genezis)
2018, 120 min., dramă,  subtitrat în limba română

Sâmbătă, 17 noiembrie
18.00 Scurtmetraje 2

2016-2018, 108 min., subtitrat în limba engleză

Csoma Sándor: Nu s-a întâmplat nimic / 2017, 25 min.
Simó Ibolya: Feşăn de comună / 2018, 22 min.
Szilágyi Fanni: Vârsta vărsătorilor / 2016, 21 min.
Deák Kristóf: Cel mai bun joc / 2018, 20 min.
Groșan Cristina: Schimbare în derulare / 2017, 20 min.
Q&A: Groșan Cristina

20.00 Szász János: Măcelarul, curva și chiorul (A hentes, a kurva és a félszemű)
2017, 105 min., dramă, subtitrat în limba română

Duminică, 18 noiembrie
11.00 Albert Hannan Kaminski: Aventurile regelui Solomon (Salamon király kalandjai)
2017, 80 min., film de animație pentru copii, subtitrat în limba română

17.00 Zágoni Bálint: Pe urmele Mânzului Șarg (A Sárga csikó nyomában)
2016, 50 min., documentar, subtitrat în limba română
Q&A: Zágoni Bálint

18.00 Scurtmetraje 3: Filmtett
2016-2018, 73 min., subtitrat în limba română

Vácz Péter: Fața de pernă / 2017, 11 min., animație
Besenyei Katalin: Medicul tatălui meu nu practică / 2017, 15 min.
Ladányi Jancsó Jakob: Cea mai mică planetă a sistemului solar / 2018, 11 min.
Olasz Renátó: Moștenire / 2018, 13 min.
Bodó Sarolta: Cartoflirt / 2018, 2 perc, animație
Verhóczki Ádám: Cucul / 2018, 4 perc, animație
Barkóczi Noémi: 9 metode împotriva sughiţului / 2018, 2 perc, animație
Németh Imre Zoltán: No Problems, No Memories / 2018, 4 perc, animație
Bende Attila: Clonflict / 2018, 3 perc, animație
Paluska Eszter: Jucându-ne / 2018, 1 perc, animație
Csont Zsombor: Felicitare de Crăciun / 2018, 2 min., animație
Kántor Zsolt: Prometeu, chițcanul / 2017, 4 min., animație

19.30 Madarász Isti: Gastronomia unei iubiri (Egy szerelem gasztronómiája)
2017, 88 min., comedie romantică, subtitrat în limba română

Intrarea este liberă.

Luni,19 noiembrie

18:30 - Eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri
Intrare liberă
Mica Veneţie a României-documentar, regie: Ştefan Lungu
- Expoziţie instalaţie luminoasă “ România 100”
Organizator: Asociaţia pentru Promovarea Istoriei României       (A.P.I.R.)

Marţi, 20 noiembrie

18:00 - Vinovatul (The Guilty)
Premieră naţională
Regie: Gustav Möller, 2018, Danemarca, thriller, 85’
Acordul părinţilor pentru copiii sub 12 ani (AP12)
Distribuitor:  Bad Unicorn

20:00 - Moromeţii 2
Premieră naţională
Regie: Stere Gulea, 2018, România, dramă, 109’
Audienţă generală (AG).
Distribuitor: Transilvania Film

Miercuri, 21 noiembrie

18:00 - Alice T.
Premieră naţională
Regie: Radu Munteanu, România, dramă,105’
Nerecomandat copiilor sub 15 ani (N15)
Distribuitor: Voodoo Films

20:15 - Singură la nunta mea (Seule à mon marriage)
Premieră naţională
Regie: Marta Bergman, 2018, Belgia/România, dramă, 121’
Acordul părinţilor pentru copiii sub 12 ani (AP12)
Distribuitor:  Micro Film


22-25 noiembrie: Festivalul Internaţional de Psihanaliză și Film
ediţia a VII-a


Fantomele prezentului
Bilete sunt puse in vanzare de către organizator prin Eventbook:
https://eventbook.ro/event/search?term=FESTIVALUL+INTERNAȚIONAL+DE+PSIHANALIZĂ+ȘI+FILM
https://eventbook.ro/hall/cinema-muzeul-taranului-studio-horia-bernea

Joi, 22 noiembrie

17:00 - Cine-concert: Shiraz - A Romance of India
Intrarea liberă în limita locurilor disponibile
Foley’Ala feat. Irina Margareta Nistor
Proiecţie de film mut cu sound-design live și o introducere din Salman Rushdie
Regia: Franz Osten,UK-Germania-India, 1928, 97 min.
Psihanalizat de Ilinca Bălaș

19:30 - Deschidere oficială & Proiecție
Un pas în urma serafimilor
Intrarea pe bază de bilete și invitații
Regia: Daniel Sandu, România 2017, 150 min.
Câştigător a 10 premii Gopo 2018
Psihanalizat de Andrea Sabbadini (UK) în prezenţa regizorului Daniel Sandu şi a echipei filmului

Vineri, 23 noiembrie

17:00 - Cine-concert: Căruţa fantomă
Intrarea pe bază de bilete și invitații
Proiecţie de film mut cu sound-design live și un prolog cu Ingmar Bergman
Proiect dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea regizorului Ingmar Bergman
Cu Foley’Ala feat. Irina Margareta Nistor.
Regia: Victor Sjöström,Suedia 1921, 86 min.
Psihanalizat de: dr. Florian Predescu (Corsica)

19:30 - Proiecție: Destine
Intrarea liberă în limita locurilor disponibile
Regele Mihai al României - despre viaţă
Regia: John Florescu, România 2017, 30 min.
Invitat: John Florescu
Psihanalizat de Daniela Șerban Păduraru

20:30 - Proiecție: Shoplifters / O afacere de familie
Intrarea pe bază de bilete și invitații
Regia: Hirokazu Koreeda
Palme d'Or pentru regie la Cannes
Japonia 2018, 121 min.
Psihanalizat de Rita Teodoru

Sâmbătă, 24 noiembrie

11:00 - Proiecție pentru copii: Wheely: Voios şi Iute
Intrarea liberă în limita locurilor disponibile
Regia: Yusry Kru, Malaiesia, 2018, 90 min
Psihanalizat de Laura Manu (Marea Britanie)

13:00 - Proiecție 7+1 scurt-metraje româneşti
Intrarea liberă în limita locurilor disponibile
Cadoul de Crăciun – regia Bogdan Mureşan, 23 min.
Cu unul în plus – regia: Valeriu Andriuță, 15 min.
Suntem însărcinați – regia Răzvan Mihai Badea, 22 min.
Un alt drum – regia: Andrei Robert Popa, cu: Diana Dumitrescu, 13 min.
Linişte – regia Alex.Iureş, 15 min.
Michelangelo – regia Anghel Damian, 19 min.
Must Love Kubrick – regia Alma Andreescu, 23 min.
The Little truth – regia Ștefan Mandachi, 15 min.
Psihanalizate de Andreea Chițu şi Elisabetta Marchiori (Italia) în prezenţa echipelor

15:30 - Proiecție: Woman at war
Intrarea pe bază de bilete și invitații
Regia: Benedikt Erlingsson,Nominalizare Critics' Week Grand Prize la Cannes
Islanda 2018, 101 min.
Câștigător Premiul LUX 2018
Psihanalizat de Gianina Micu

18:00 - Destine
Proiecție în premieră absolută în România

Singura mea poveste / My Only Story
Intrare liberă in limita locurilor disponibile
Regia: Nicholas Dimăncescu, Andrei-Nicolae Teodorescu
Imagine: Nicholas Dimăncescu, Dan Dimăncescu, Dimitri Dimăncescu
Scenariu: Andrei-Nicolae Teodorescu, SUA-România, 2019 (în producție), 90 min.
Psihanalizat de Sanda Lepoiev în prezența regizorului Andrei-Nicolae Teodorescu

20:30 - Destine
Proiecție în premieră absolută în România

The Eyes of Orson Welles
Intrarea pe bază de bilete și invitații
Regia: Mark Cousins, Golden Eye - Special Mention la Cannes
Marea Britanie 2018, 115 min.
Psihanalizat de Bogdan Cuc

Duminică, 25 noiembrie

11:00 - Proiecție pentru copii: The Grinch
Intrare liberă în limita locurilor disponibile
Regia: Yarrow Cheney, Scott Mosiee,  SUA, 2018, 90 min.
Psihanalizat de Petruţa Gheorghe

13:00 - Proiecție pentru adolescenti
Cei mai duri din curtea şcolii / The tough guys
Intrare liberă în limita locurilor disponibile
Regia: Christian Lo,Norvegia,2013, 74 min.
Psihanalizat de Anda Dragan

16:00 - Destine - Păpușa de sunete – schiță de portret France Gall
Intrarea pe bază de bilete și invitații
Spectacol-lectură cu proiecții video și muzică live
Premieră absolută, 90 min.Invitat special: Ileana Popovici & Laura Vasiliu
Scenariu, concept & visuals: Radu Rădescu
Psihanalizat de prof. univ. dr. Matei Georgescu

18:00 - Proiecție: Secretul fericirii
Intrarea pe bază de bilete și invitații
Regia: Vlad Zamfirescu,România 2018, 90 min.
Psihanalizat de Anatol Reghintovschi

20:30 - Proiecție în avanpremieră: Apostolul Bologa
Intrarea pe bază de bilete și invitații
Regia: Dominic Dembinski, România 2018, 98 min.
Psihanalizat de Cristian Andrei, în prezenţa regizorului Dominic Dembinski şi a echipei filmului

------------------------

Cinema Muzeul Țăranului - Studioul Horia Bernea
Strada Monetăriei nr. 3, Sector 1, în incinta Muzeului Naţional al Ţăranului Român
tel. 021.317.96.60


Bilet întreg - 10 lei
Bilet redus (elevi, studenți și pensionari) - 7 lei

Biletele se pot cumpăra și în avans, de pe eventbook.roProgramul casei de bilete:
Marți-Vineri  17:30-20:00
Sâmbătă-Duminică 16:30-20:00 
inchis