Catre Tur Virtual

Muzeului Naţional al Ţăranului Român are din anul 2007 o editură proprie, Martor. Dar, încă din 1991, editarea unor publicaţii într-un stil propriu, mai aproape de conceptul de carte-obiect, a fost una dintre activităţile prioritare ale muzeului. Sub semnăturile cercetătorilor şi muzeografilor noştri au apărut numeroase titluri. Unele ediţii s-au epuizat rapid, altele pot fi încă găsite la librăria muzeului: carte de specialitate (etnologie şi folclor, antropologie, sociologie, muzeologie), publicaţii bibliofile în ediţii limitate, cărţi-album, reviste, calendare, foi, pliante, mape, afişe, agende. Revista anuală de antropologie şi muzeologie, Martor, publicaţie ajunsă la numărul 12, pune în dezbatere în fiecare număr problemele actuale din domeniu şi experimentele noastre muzeografice.

Cusături - Ţesături
Cusături - Ţesături

Lila Passima, 2009, 96 pg.

Catalog de expoziţie care valorifică prin imagine textile de patrimoniu şi de colecţie, dar şi ţesătura anonimă pe care proprietarul o investeşte cu valoare şi o transformă în obiect susceptibil de a fi muzeificat.

Preţ: 17 lei
înapoi la pagina principală
 
inchis