Achiziţii publice

 

ANUNT DE PUBLICITATE

Muzeul National al Taranului Roman, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa contracteze pentru anul 2017 Servicii de Paza si Protectie incinta muzeala, cod CPV 79713000-5

Detalii anunt


Tip anunt: Achizitie publica de servicii sociale si servicii conexe incluse in Anexa 2 la L 98/2016 – procedura simplificata proprie

Serviciile solicitate sunt urmatoarele: servicii de paza si protectie in incinta MNTR din Bd Kiseleff nr 3, sector 1, Bucuresti – conform prevederilor caietului de sarcini nr 423/01.02.2017

Descrierea contractului: Se solicita paza permanenta a valorilor, bunurilor, utilajelor, control acces persoane si autovehicule incinta MNTR – 24 h/24, pentru 2 posturi de paza – unul mobil (supravegherea si paza cladirilor A, B, si cladire administrativa) si unul fix (intrarea din Str Monetariei acces persoane, acces auto, supravegherea bisericii de lemn)

Valoarea estimata fara TVA a contractului de prestari servicii pentru anul 2017 este de 178.560 ron

Conditii de participare: Conform documentatie de atribuire - Caiet de sarcini nr 423/01.02.2017

Conditii contractuale: Prestarea serviciilor are caracter permanent, 24 h/24. Personalul utilizat pentru prestarea efectiva a serviciilor va detine atestat profesional valabil conform L333/2003 si a HG 301/2012 si isi va duce la indeplinire sarcinile proprii cu seriozitatea si diligenta pe care le impune o institutie de cultura. Facturarea contravalorii serviciilor se va face lunar, pentru luna precedenta. Plata se va face in contul de trezorerie al furnizorului, in termen de 30 zile de la data facturarii, conform prevederilor L72/2013.Orice solicitare de servicii suplimentare (paza temporara pentru evenimente culturale, interventie rapida in caz de alarma) se factureaza separat, in baza tarifelor comunicate in mod expres pentru acestea de prestatorul declarant castigator.

Criterii de adjudecare: Cel mai bun raport calitate /pret
Termen limita pentru primire oferte: 15.02.2017 ora 16.00
Termen valabilitate oferte: minim 15.03.2017
Sedinta deschidere oferte: 16.02.2017, ora 10.00
Modalitate trimitere oferte: conform prevederilor documentatiei de atribuire
Informatii suplimentare/clarificari: se obtin pe mail la adresa corinatudose.achizitii.mntr@gmail.com

descarca Caiet de sarcini 2017
descarca FISA DE CALCUL PUNCTAJ
descarca Formulare_servicii paza