Achiziţii publice


ACHIZIȚIE PUBLICĂ SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIEAnunț de publicitate servicii de pază

Caiet de sarcini servicii de pază

Formulare necesare procedurii

Contract de prestări servicii

Precesul Verbal al şedinţei de analiză a ofertelor